Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Rozpoczęła się IX kadencja samorządu

Pierwsza sesja Rady Miejskiej IX kadencji za nami. We wtorek 7 maja w sali konferencyjnej urzędu odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej nowej kadencji. W sesji uczestniczyło 14. radnych.
Przypomnijmy, że do rady wybrani zostali (kolejność alfabetyczna):

Grzegorz Dąbek, Kamil Falkowski, Marek Grzegorz Kaczmarek, Janusz Piotr Kowalski, Józef Kowalski, Bartosz Dariusz Kubicki, Leszek Kwiatkowski, Justyna Rapsiewicz, Agnieszka Sidwa, Sylwia Sobierańska, Stanisław Szymański, Daniel Turyk, Krzysztof Wojtalewicz, Rafał Zajączkowski i Przemysław Zweigert.

W programie sesji znalazły się punkty związane z przyjęciem ślubowania przez radnych i burmistrza, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz ustalenie wynagrodzenia  burmistrza. Zaświadczenia o wyborze wręczone zostały radnym i burmistrzowi przez przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Małgorzatę Rajewską i Barbarę Studzińską.

Następnie zgłaszano kandydatury na stanowisko przewodniczącego rady. Na tę funkcję zgłoszono dwie kandydatury: Agnieszkę Sidwa oraz Marka Grzegorza Kaczmarka. W głosowaniu tajnym przewodniczą Rady Miejskiej w Żychlinie została Agnieszka Sidwa. Za jej kandydaturą głosowało 11 radnych, za kontrkandydatem 3. Jedynym zgłoszonym kandydatem na stanowisko wiceprzewodniczącego był Stanisław Szymański. Wybrany został jednogłośnie.

Przewodnicząca oraz jej zastępca odebrali gratulacje oraz wygłosili krótkie przemówienia z podziękowaniami za okazane zaufanie i obiecali godnie reprezentować mieszkańców miasta i gminy oraz dążyć do rzeczowej współpracy rady oraz burmistrza i jednostek organizacyjnych.

Niespodziankę dla samorządowców przygotowali seniorzy działający w Zedeku, którzy zaśpiewali przygotowany, krótki kilkuminutowy recital, z tradycyjnym „Sto lat!” na wstępie oraz wręczyli nowemu prezydium rady i burmistrzowi kwiaty.     

Następnie radni procedowali uchwałę dotyczącą wynagrodzenia burmistrza, które jednogłośnie ustalone zostało w wysokości 18.900 zł brutto. Po złożonym ślubowaniu burmistrz Ambroziak wygłosił tradycyjne przemówienie inaugurujące nową kadencję.

„Wysoka Rado, Szanowni Goście Sesji Rady, Szanowni Współpracownicy,

Patrząc z perspektywy lat, wszystkich doświadczeń zawodowych i po prostu osobistych, współpracy ze wspaniałymi ludźmi, pokonywania licznych problemów, chcę z całą stanowczością podkreślić, że jestem dumny, że mogę reprezentować mieszkańców naszego miasta i gminy, że mogę kierować ważnymi dla mieszkańców zmianami i zapewniam, że będę dalej czynił wszystko, żeby spełniać pokładane we mnie nadzieje. Ostatnich kilka lat to bardzo trudny czas dla samorządów. Szczególnie tych niezbyt zamożnych, które mocno odczuły zmiany wprowadzane w finansach publicznych. Poważne straty dochodów przełożyły się na problemy z realizacją zadań bieżących. Uważam jednak, że wyjdziemy obronną ręką z tego kryzysu
i z niecierpliwością oczekują ponownej decentralizacji zadań i przywrócenia płynności finansów.        

Dzień inauguracji IX kadencji samorządu to najlepszy czas, żebym złożył serdeczne podziękowania. Dziękuję oczywiście za każdy oddany głos i każdemu, kto uczestniczył w demokratycznym procesie wyborów samorządowych. To jest wielkie święto demokracji, a reforma samorządowa i działalność samorządów uznawana jest powszechnie za największy sukces przemian ustrojowych w Polsce po okresie PRL-u. Dziękuję radnym kolejnych kadencji od V do VIII za współpracę i cenną naukę.

Dziękuję moim współpracownikom z urzędu i pozostałych jednostek oraz proszę z tego miejsca o wzmożenie wysiłków, o nowe pokłady kreatywności, bo przed nami nowe wyzwania, cały czas ogrom bieżących zadań i problemów.

Gratuluję Radnym Miejskim IX kadencji samorządu wyboru na tę zaszczytną funkcję. Życzę Państwu dobrej współpracy w radzie, dobrej współpracy z urzędem gminy
i z naszą całą samorządową rodziną. Życzę Wam sukcesów w spełnianiu Waszej misji, która w przypadku małych miejscowości do najłatwiejszych nie należała i taka też nie będzie.

Dziękuję za najcenniejsze wsparcie mojej rodzinie i przyjaciołom, wszystkim zaangażowanym w pracę naszego komitetu wyborczego i sympatykom wspierającym nas w tym trudnym czasie. 

Kończąc, pozwolę sobie na przedstawienie Państwu krótkiej refleksji. Trudno mi sobie było kiedyś wyobrażać, że znajdę się w takiej sytuacji po ponad 17 latach, przyjmując z rąk mieszkańców zaszczyt piastowania funkcji burmistrza po raz 5. Jest to o tyle ważne, że przy skromnych dochodach Żychlina i braku możliwości rozwiązania wielu problemów, na które zwracano uwagę nie tylko w kampanii wyborczej, MIESZKAŃCY dostrzegają przewagę pozytywnych stron pracy samorządu. Dostrzegają dużo pozytywnych zmian.     

Ma to dla mnie wyraz szczególny, związane jest bowiem z okazywanym mi od tylu lat zaufaniem i wsparciem. Przekonaniem mieszkańców, że sprawy w gminie są w dobrych rękach, a zarządzanie skromnym budżetem odbywa się w sposób rozsądny i celowy. Zapewne również wiarą w to, że kolejne lata będą przynosiły nowe, ciekawe zmiany. Jest to dla mnie najważniejsza życiowa lekcja, najcenniejszy z możliwych darów, który otrzymałem od mieszkańców miasta i gminy Żychlin.

Dziękuję za uwagę.”

Skip to content