Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Z uwagi na zmiany organizacyjne polegające na wyłączeniu ze struktury Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie, (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/150/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r., która obowiązuje od 22 stycznia 2021 r.), część zadań związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, jak również sprawy Targowicy Miejskiej, przejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Pracą zakładu kieruje pani Sabina Olszewska.

Wszelkie sprawy mieszkaniowe tj. wynajęcie lub zamianę lokalu mieszkalnego, sprawy remontów mieszkań komunalnych, jak również sprawy związane z użytkowaniem Targowicy Miejskiej, należy składać na adres ZGM w Żychlinie, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w biurze zakładu – wejście południowe do budynku Urzędu Gminy.

Wejście południowe budynku Urzędu Gminy

Kontakt

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Numery telefonów:

Kierownik – 24 351 20 92
Księgowość – 24 351 20 93
Administracja – 24 285 49 69

adres e-mail: zgm.zychlin@wp.pl

Nr konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Żychlinie 06 9038 0004 2000 4082 2000 0010

Skip to content