Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Numery telefonów

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw można zasięgać pod następującymi numerami telefonów lub adresami email:

sprawy z zakresu budownictwa i mieszkalnictwa 24 351 20 41
dróg i oświetlenia ulicznego 24 351 20 40
planowania przestrzennego 24 351 20 27 lub pod adresem bpi@gminazychlin.pl
sprawy dot. aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu 24 351 20 18 lub pod adresem usc@gminazychlin.pl
sprawy dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych 24 351 20 14 lub pod adresem so@gminazychlin.pl
sprawy z zakresu oświaty 24 351 20 24 lub pod adresem oz@gminazychlin.pl
sprawy z zakresu rolnictwa i emerytur rolniczych 24 351 20 38
sprawy z zakresu gospodarki gruntami 24 351 20 26; 24 351 20 38
sprawy z zakresu ochrony środowiska i zwierząt 24 351 20 39 lub pod adresem rgo@gminazychlin.pl
sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych wpłaty podatków 24 351-20-29
wymiar podatków 24 351-20-42
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 24 351- 20-36 lub pod adresem fn@qminazychlin.pl

Skip to content