Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Rada Miejska

Skład osobowy

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Wanda Sikora

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Michał Janusz Kowalik

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rafał Krzysztof Klimczak

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Janusz Piotr Kowalski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Leszek Kwiatkowski

Radna Rady Miejskiej

Justyna Rapsiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Agnieszka Sidwa

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Sylwia Sobierańska

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Ewa Stańczak

Przewodniczący Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego

Stanisław Szymański

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego

Krzysztof Wojtalewicz

Radna Rady Miejskiej

Ewa Barbara Wypych

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zbigniew Wypych

Radny Rady Miejskiej

Rafał Zajączkowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Paulina Szałamacha

Rada Miejska 2018-2023

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 1. Ewa Stańczak – Przewodnicząca
 2. Janusz Piotr Kowalski – Zastępca
 3. Michał Janusz Kowalik
 4. Ewa Barbara Wypych
 5. Zbigniew Wypych
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 1. Agnieszka Sidwa – Przewodnicząca
 2. Sylwia Sobierańska – Zastępca
 3. Justyna Rapsiewicz
 4. Elżbieta Wanda Sikora
 5. Ewa Stańczak
 6. Paulina Szałamacha
Komisja Rewizyjna
 1. Leszek Kwiatkowski – Przewodniczący
 2. Paulina Żurawik – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Szymański
 4. Krzysztof Wojtalewicz
 5. Rafał Zajączkowski
 6. Rafał Klimczak
Komisja Rolna, Prawa i Porządku Publicznego
 1. Stanisław Szymański – Przewodniczący
 2. Krzysztof Wojtalewicz – Zastępca
 3. Michał Janusz Kowalik
 4. Janusz Piotr Kowalski
 5. Sylwia Sobierańska
 6. Ewa Barbara Wypych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Zbigniew Wypych – Przewodniczący
 2. Rafał Krzysztof Klimczak – Zastępca
 3. Leszek Kwiatkowski
 4. Justyna Rapsiewicz
 5. Agnieszka Sidwa
 6. Rafał Zajączkowski

Dyżury Radnych

Interesanci przyjmowani są w:

w środę od 15:30 do 16:30

Przewodonicząca Rady Miejskiej Elżbieta Wanda Sikora przyjmuje mieszkańów w 2 i 4 środę miesiąca.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Janusz Kowalik przyjmuje w 1 i 3 środę miesiąca.

Skip to content