Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Narodziny dziecka

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Poniżej dowiesz się jak zgłosić narodziny dziecka w naszym Urzędzie.

Możesz zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce. Masz na to 21 dni od narodzin.

Zgłoszenie narodzin

Narodziny należy zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia. Przed wizytą w USC dowiedz się, czy dokument został już tam przekazany.

Jeśli nie zgłosisz się do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Czego będzie wymagał urzędnik?

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – przygotuj pełnomocnictwo.

Kto dokonuje zgłoszenia dziecka?

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
      a.   ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,
      b.   lekarz albo położna.

Ile kosztuje zgłoszenie?

Zgłoszenie jest zwolnione z opłat.

Ile będziesz czekać?

Dokumenty otrzymasz od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.

Odmowa zgłoszenia

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Masz inne pytania dot. zgłoszenia?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego dzwoniac pod numer tel. 24 351 20 18 lub skorzystaj z przycisku poniżej jeśli czytasz tę wiadomość na telefonie.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_-_akty_stanu_cywilnego

Skip to content