Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Usuwanie azbestu

Azbest to materiał używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, a szkodliwe włókna dostają się do organizmu człowieka, co może być źródłem chorób.

Od 2009 r. w Polsce realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami. Jeśli masz wyroby azbestowe – poczytaj jak postępować z tymi wyrobami. Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny oraz środowisko!

Osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem azbestu z dachów budynków lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie wypełnionego formularza wniosku niezwłocznie po ogłoszeniu naborów wniosków w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Nabory ogłaszane są zwykle z początkiem roku kalendarzowego.

UWAGA! Realizacja  w/w zadania może zostać uzależniona od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi należy złożyć po ogłoszeniu naboru wniosków przez Gminę Żychlin.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany usunięciem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych znajdujących się na nieruchomości do której posiada tytuł prawny, zlokalizowanej na terenie gminy Żychlin.

Co musisz przygotować?

Do wniosku należy załączyć dokumentację zdjęciową obiektów i miejsc składowania wyrobów zawierających azbest w wersji elektronicznej

Ile zapłacisz?

Nic, usługa jest zwolniona z opłaty.

Miejsce wykonania usługi

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, II piętro) Urząd Gminy w Żychlinie, przy ul. Barlickiego 15.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z Referatem Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:
24 351 20 39 lub odwiedź nas w Urzędzie Gminy – pokój nr 20 – II piętro.

Podstawa prawna:

Skip to content