Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Uzależnienia i przeciwdziałanie przemocy

Jeśli picie alkoholu przez kogoś bliskiego Cię niepokoi, Ty i Twoja rodzina z tego powodu cierpi i nie wiesz jak sobie z tym poradzić. Jeśli w Twoim domu jest przemoc czy psychiczna/ fizyczna i nie wiesz gdzie szukać pomocy. Jeśli Ty czy ktoś Ci bliski ma problemy z narkotykami czy innymi uzależnieniami i chcesz uzyskać informację, pomoc? Skorzystaj z pomocy oferowanej przez Rodzinny Klub Abstynenta.

Jeśli wydaje Ci się że masz problem z piciem alkoholu, albo jeśli twoje picie zaczęło Cię martwić i ponosisz tego konsekwencje i chcesz przestać pić ale nie wiesz jak to zrobić, gdzie szukać pomocy

Jeśli ponosisz konsekwencje swojego picia alkoholu, zostałeś skierowany przez KRPA, Pracownika MOPS, Asystenta Rodziny czy Kuratora

Jeśli picie alkoholu przez kogoś bliskiego Cię niepokoi, Ty i Twoja rodzina z tego powodu cierpi i nie wiesz jak sobie z tym poradzić

Jeśli w Twoim domu jest przemoc czy psychiczna/ fizyczna i nie wiesz gdzie szukać pomocy

Jeśli ukończyłeś terapię uzależnienia od alkoholu w Ośrodku Leczenia Uzależnień i nadal chcesz utrzymywać abstynencję i trzeźwieć

Jeśli Ty czy ktoś Ci bliski ma problemy z narkotykami czy innymi uzależnieniami i chcesz uzyskać informację, pomoc

MOŻESZ PRZYJŚĆ DO KLUBU ABSTYNENTA W ŻYCHLINIE ul. 3 Maja do TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

tu uzyskasz wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania, tu uzyskasz pomoc.

Tu możesz podjąć i kontynuować terapię uzależnienia od alkoholu

Zapraszamy w każdy wtorek godz 14-19 i w soboty 2x w miesiącu w godz 13-15

Termin wizyty można umówić telefonicznie mgr Marzena Wysocka specjalista psychoterapii uzależnień tel 721 05 75 57

Informacji można również uzyskać w Urzędzie Miasta (KRPA) MOPS, Klubie Abstynenta

Stowarzyszenie  Rodzinnego  Klubu  Abstynenta
„PRZYSTAŃ  ŻYCIA” w Żychlinie

realizując zadania publiczne:

Nr 3 „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych  w przemoc”

Nr 4 „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie”

oferuje  możliwość  skorzystania  z  pomocy i porad

TERAPEUTY  

  • w każdy wtorek                1500  1900
  • w co drugą sobotę            1000– 1300

PSYCHOLOGA – w każdy piątek w godz. 1500– 1800

PRAWNIKA – w co drugą środę w godz. 1530– 1930

Miejsce:

Lokal Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie ,
ul. 1-go Maja 36 tel. 695-054-433

Zadania dofinansowane ze środków budżetu Gminy Żychlin w ramach pożytku publicznego

W lokalu Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” prowadzi działalność
  1. Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36 tel. 695-054-433

          od wtorku do piątku –  godz. 1700–1900
              niedziele  –  godz. 1600–1900

  1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Nowa Droga” w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36 tel. 695-054-433

         poniedziałki –  godz. 1800–2000

  1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

         1) Zespół organizacyjno- informacyjny

         2) Zespół konsultacyjny – 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca –
godz. 1535– 1730 Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 17 lub 13)

  1. Urząd Gminy w Żychlinie – codziennie w godz. funkcjonowania Urzędu (pokój Nr 17 lub 13) tel. 24 351-20-37
  2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw Przemocy w Rodzinie Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie tel. 24 351 20 63

Skip to content