Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Referaty

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik
Zuzanna Szymańska
tel. 24 351 20 18
usc@gminazychlin.pl

Z-ca kierownika
Beata Piotrowska
tel. 24 351 20 14

Iwona Rzeźnicka
tel. 24 351 20 14
so@gminazychlin.pl

Krzysztof Tomaszewski
tel. 24 351 20 14

Referat Finansowy:

Kierownik
Emilia Rajewska
tel. 24 351 20 30

Z-ca Kierownika
Jolanta Witkowska
tel. 24 351 20 30

Podatki
Alicja Dubrownik, Sławomira Wasińska, Agnieszka Pochwałowska
tel. 24 351 20 42
e-mail: podatki@gminazychlin.pl

Płace
Monika Dąbrowska, Anna Wołoszyn, Katarzyna Józwiak,
tel. 24 351 20 29
e-mail: fn@gminazychlin.pl

Kasa
Izabela Ozimek, Anna Garstka
tel. 24 351 20 25
Kasa czynna jest w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek , piatek od 9.00 do 13.00
– środa od 11.00 do 15.00

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Kierownik – Krzysztof Anyszka

Magdalena Ciećwierz
tel. 24 351 20 27
e-mail: bpi@gminazychlin.pl

Sprawy Dróg i Oświetlenia
Jacek Cholewa,
tel. 24 351 20 40

Sprawy Zagospodarowania Przestrzennego
Adam Gąsiorkiewicz
tel. 24 351 20 41

Referat Organizacyjno – Prawny

Kierownik
Waldemar Bartochowski
tel. 24 351 20 34

Sekretariat
Janina Stasiak
tel. 24 351 20 32
tel. 24 351 20 33
sekretariat@gminazychlin.pl

Biuro Podawcze – Informacja – Kadry
tel. 24 351 20 28
biuropodawcze@gminazychlin.pl

Prace Interwencyjne

Wioletta Kamińska
tel. 24 351 20 17

Archiwum
Gabriela Budzik
tel. 24 351 20 17

Samodzielny referent ds. Informatyzacji
Konrad Melcher
tel. 24 351 20 28

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Kierownik – Łukasz Prośniewski
tel. 24 351 20 26

Ośrodek Doractwa Rolniczego
Władysław Kowalski, Anna Olba
tel. 24 351 20 35

Ochrona Środowiska
Aldona Bisiorek, Anna Jędrachowicz
tel. 24 351 20 39

Gospodarka Gruntami
Katarzyna Tybińkowska
tel. 24 351 20 38
rgo@gminazychlin.pl

Referat Oświaty i Zdrowia

Kierownik
Małgorzata Szymańska
tel. 24 351 20 37
kos@gminazychlin.pl

Oświata
Paulina Sochacka, Barbara Studzińska
tel. 24 351 20 24
kos@gminazychlin.pl

Gminne Centrum Promocji i Informacji
ul. Barlickiego 15A

Kierownik
Pozyskiwanie Środków Unijnych
Edyta Ledzion,
Tel. 24 351 20 16
ue@gminazychlin.pl

Wiktoria Gajda
Tel. 24 351 20 16
mrg@gminazychlin.pl

Adam Staszewski
Tel. 24 351 20 16
info@gminazychlin.pl

Sport i Kultura Fizyczna
Piotr Wojciechowski
Tel. 24 351 20 16
piotr.wojciechowski@gminazychlin.pl

Skip to content