Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Historia

Żychlin to miasto nad Słudwią o bardzo starych tradycjach. Wg dr Jana Józefeckiego najstarszy dokument źródłowy dotyczący osady pochodzi z 1332r., kiedy to wymieniono Żychlin wśród wsi kościelnych. Należała ona wówczas do Chwała, sędziego łęczyckiego. Przyjęto, że Żychlin otrzymał prawa miejskie w 1397 roku.
         Z całą pewnością na lokalizację tutaj ośrodka miejskiego złożyło się kilka przyczyn – najważniejsze z nich to korzystne położenie na granicy czterech dzielnic: Mazowsza, Wielkopolski, Kujaw oraz Ziemi Łęczyckiej, a także istnienie obronnego grodu, erygowanie parafii oraz istnienie siedziby okolicznych dóbr.
        W drugiej połowie XVI wieku mieszkało tu ponad 150 poddanych, znajdowało się 20 warsztatów rzemieślniczych różnych specjalności, 7 wyszynków piwa, działała także niewielka szkoła. Zdecydowana większość ludności trudniła się rolnictwem. W XVIII w. Żychlin miał kilkadziesiąt domów, które zamieszkiwało około 400 mieszkańców. Bardziej zdecydowany rozwój miasteczka nastąpił dopiero w początkach ubiegłego wieku.
          Liczba mieszkańców wzrosła z 701 w 1800 r. do 972 osób w 1827 r. Mieszczanie utrzymywali się z rzemiosła, kupiectwa, kramarstwa i pracy najemnej. Podczas Powstania Styczniowego 1863 r. miasto zostało przejściowo zajęte przez oddział złożony z wyrobników i mieszczan, który wyparł załogę rosyjską. Była to jedyna udana próba ataku powstańczego w całym regionie.
        W 1870 r. Żychlin utracił prawa miejskie. Mimo to rozwijał się nadal, co było związane  z budową drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej. W 1886 r. zamieszkiwało tu ponad   2 tysiące osób utrzymujących się głównie z pracy w miejscowej fabryce mydła i świec, garbarni, kotlarni, gwoździarni, młynie parowym i okolicznych cukrowniach.
        Pierwsza Wojna Światowa zahamowała rozwój miasta. Nieznacznie spadła liczba ludności, nie zmienił się status administracyjny. Zwrot nastąpił w 1921 r., kiedy założono fabrykę urządzeń elektrycznych firmy Brown-Bovery. Okupacja hitlerowska zadała miasteczku kolejny cios. Niemieccy okupanci dopuścili się eksterminacji części ludności oraz zniszczyli strukturę lokalnej gospodarki. Dopiero wyzwolenie miasta odwróciło złą kartę w historii Żychlina. Okres powojenny przyniósł w dziejach miasta największy rozwój. Jedną z głównych sił rozwojowych stała się rozbudowa Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT”.
         W 1924 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócił Żychlinowi prawa miejskie

Skip to content