Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Invest In

Zainwestuj w Żychlinie

  • wolne tereny inwestycyjne w ramach ŁSSE – Podstrefa Żychlin z niezbędną infrastrukturą, stanowiące 100% własność Gminy Żychlin,
  • położenie w centrum kraju w odległości 12 km od węzła autostrady A1 (Kutno -Wschód), 5 km od skrzyżowania drogi krajowej 92 Warszawa-Poznań z drogą wojewódzką do Płocka i 4 km do towarowej rampy przeładunkowej przy linii kolejowej Berlin-Warszawa-Moskwa;
  • aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • przyjazny i profesjonalny samorząd – wsparcie Inwestora przez Zespół ds. obsługi inwestora;
  • przychylność i nastawienie proinwestycyjne władz miasta;  
  • działalność filii Urzędu Pracy w ramach Centrum Obsługi Mieszkańca przy UG;
  • wieloletnie tradycje przemysłowe;
  • rozwijający się przemysł elektromaszynowy i przetwórstwa rolno-spożywczego

Znajdź swoją lokalizację

5,10 ha

Żychlin, 1 Maja 45

1,82 ha

Żychlin, 1 Maja 73

2,17 ha

Żychlin, 1 Maja 75

Działka w sąsiedztwie podstrefy

Jak możemy pomóc?

Obsługę inwestora ze strony Urzędu Gminy prowadzi Zbigniew Gałązka
tel. +48 24 351 20 33 email: sekretariat@gminazychlin.pl

Zainwestowali w Żychlinie

Addev Materials 
Micel Sp. z o.o.

Władze Żychlina zaprezentowały wyjątkową determinację, żeby pozyskać naszą firmę jako inwestora. Zdecydowane działania, szybka i profesjonalna komunikacja, partnerskie podejście na każdym etapie analizy i wreszcie przygotowań do realizacji to argumenty przemawiające za inwestowaniem w Żychlinie. Dołożono wszelkich starań, żeby kompleksowo wesprzeć naszą inwestycją.

Thierry Rogelet,

Dyrektor Micel Sp. z o.o.

EMIT S.A.

Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT SA  realizuje  w Żychlinie dużą inwestycję  pod nazwą „Centrum Badawczo-Rozwojowe Maszyn Elektrycznych„. Ze strony Urzędu Gminy w Żychlinie spotkaliśmy się z dużą pomocą  i profesjonalną obsługą  spraw leżących w kompetencji Urzędu Gminy.   W Żychlinie działa sprawna i przyjazna przedsiębiorcy administracja, z nastawionym proinwestycyjnie burmistrzem.

Włodzimierz Kęsicki,

Prezes EMIT SA, Grupa Cantoni

Cukrownia Dobrzelin

Podczas przygotowywania i przeprowadzania inwestycji gospodarczych w Gminie Żychlin zetknęliśmy się z dużą przychylnością władz miasta i wsparciem merytorycznym w czasie uzyskiwania decyzji administracyjnych. Widać było zaangażowanie w sprawne i profesjonalne przeprowadzenie nas przez gąszcz polskich przepisów prawa.

Marek Giżyński

Dyrektor oddziału KSC S.A. Cukrownia Dobrzelin

Okovita Sp. z o.o.

Poszukując miejsca na swoją inwestycję, z najciekawszą lokalizacją zetknęliśmy się w Gminie Żychlin. Możemy śmiało pochwalić nasze dotychczasowe kontakty i współpracę z Urzędem Gminy. Burmistrz Ambroziak jako gospodarz miasta okazuje partnerskie i życzliwe podejście do przedsiębiorcy.

Mariusz Nowak
Prezes Okovita Sp. z o.o.

Skip to content