Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przy Urzędzie Gminy jest Maciej Strycharz

Z inspektorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem (+48 24) 351-20-32 lub wysyłając e-mail na adres iod@gminazychlin.pl

Z inspektorem można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych nie prowadzi postępowań administracyjnych w zakresie spraw mieszkańców, nie wydaje zaświadczeń oraz nie udziela informacji dotyczących podejmowanych rozstrzygnięć przez Burmistrza Gminy Żychlin.

Skip to content