Kategoria Inwestycje

Polski Ład dla Żychlina

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w ramach I edycji naboru na dofinansowanie zadań Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, otrzymamy dofinansowanie w wysokości 9.400.000 złotych! Złożyliśmy 3 wnioski na kwotę 17.100.000 zł. Do dofinansowania wybrano inwestycję ekologiczną w priorytecie: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części miasta Żychlin”. Dofinansowanie wynosi 94% kosztów inwestycji.
Nowa elewacja kamienic przy ul. 3 Maja w Żychlinie

Kamienice przy ul. 1 Maja nabrały kolorów

Z końcem wakacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie zakończył realizację zadania dotyczącą wykonania termoizolacji elewacji frontowej budynków komunalnych położonych przy ul. 1-go Maja.

Podpisano pierwszą umowę przyłączeniową gazu ziemnego

Dziś pomiędzy Gminą Żychlin reprezentowaną przez Burmistrza i Skarbnika a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z Siedzibą w Tarnowie Oddziałem Gazowniczym w Łodzi reprezentowanym przez Dyrekcję Zakładu zawarta została umowa o przyłączenie do sieci gazowej.
Skip to content