Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Gmina Żychlin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/1 powierzchnia 0,0870 ha księga wieczysta LD1K/00058886/7 wartość netto 63.500,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta, klinowato ściętego
od strony północnej. Na pograniczu od strony północnej i wschodniej działka przylega do rowu, który częściowo znajduje się na działce nr 271/1. Przyszła zabudowa zaprojektowana będzie
z zachowaniem wymogów ustawy prawo wodne w odniesieniu do rowu melioracyjnego oznaczonego jako działka ew. nr 55. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony ul. Głowackiego

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/2 powierzchnia 0,0842 ha księga wieczysta LD1K/00058886/7,  wartość netto 48 000,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta. Na pograniczu od strony wschodniej działka przylega do rowu który częściowo znajduje się na działce nr 271/2 ale nie przeszkadza to w jej zagospodarowaniu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony ul. Głowackiego. Przez teren działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna, co ogranicza jej zabudowę. Uwarunkowania te zostaną uwzględnione przy przyszłym projektowaniu zabudowy.

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/3 powierzchnia 0,0842 ha księga wieczysta LD1K/00058886/7,  wartość netto 61 500,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta. Na pograniczu od strony wschodniej działka przylega do rowu który częściowo znajduje się na działce nr 271/3 i 271/4 ale nie przeszkadza to w jej zagospodarowaniu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony ul. Głowackiego.

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/4 powierzchnia 0,0842 ha księga wieczysta LD1K/00058887/4,  wartość netto 61 500,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta. Na pograniczu od strony wschodniej działka przylega do rowu który częściowo znajduje się na działce nr 271/3 i 271/4 ale nie przeszkadza to w jej zagospodarowaniu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony ul. Głowackiego.

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/5 powierzchnia 0,0842 ha księga wieczysta LD1K/00058887/4,  wartość netto 61 500,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta. Na pograniczu od strony wschodniej na działce nr 271/5 i 271/6 znajduje się rów ale nie przeszkadza to w jej zagospodarowaniu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony
ul. Głowackiego.

– Żychlin, ul. Głowackiego Nr działki 271/6 powierzchnia 0,0843 ha księga wieczysta LD1K/00058887/4,  wartość netto 61 500,00

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działka w kształcie prostokąta. Na pograniczu od strony wschodniej na działce nr 271/5 i 271/6 znajduje się rów ale nie przeszkadza to w jej zagospodarowaniu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, w której znajduje się sieć wodociągowa. Dostęp do drogi przez zaprojektowanie zjazdu od strony ul. Głowackiego.

Skip to content