Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Dofinansowanie do utylizacji azbestu.

Urząd Gminy w Żychlinie informuje, że  Gmina Żychlin uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin w roku 2024”. Całkowita wartość zadania wynosi 60.296,08 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 50.184,00zł (83,23% całkowitego kosztu zadania).

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 125,4600 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych.

Termin realizacji zadania zaplanowano do dnia 30.09.2024r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Skip to content