Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

INFORMACJA

INFORMACJA

O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 37f ustawy z dnia5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) w dniu wyborów wyborcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego.

W dniu wyborów zostaną uruchomione 4 dodatkowe linie autobusowe jn.:

Linia 1 – OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W ORĄTKACH (Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach)

Linia 2 – OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W GRABOWIE (Szkoła Podstawowa w Grabowie)

Linia 3 – OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W ŻYCHLINIE (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie)

Linia 4  – OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W ŚLESZYNIE (OSP ŚLESZYN)

Poniżej przedstawiamy przebiegi dodatkowych tras linii obsługujących wybory oraz wykazy przystanków wraz z godzinami odjazdów na poszczególnych liniach.

Skip to content