Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacja o organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskeigo w związku z wyborami 9 czerwca br.

INFORMACJA

O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO  DLA WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) w dniu wyborów wyborcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego.

W dniu wyborów zostaną uruchomione 4 dodatkowe linie autobusowe jn.:

Linia 1 – OKW NR 3 W ORĄTKACH (Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach)

Linia 2 – OKW NR 1 W GRABOWIE (Szkoła Podstawowa w Grabowie)

Linia 3 – OKW NR 9 W ŻYCHLINIE (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie)

Linia 4  – OKW NR 2 W ŚLESZYNIE (OSP ŚLESZYN)

Ponadto Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że zgodnie z art. 37e w/w ustawy Wyborca niepełnosprawny
o znacznym lub umiarkowanym stopniu oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, ma prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  • lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego przez wyborcę niepełnosprawnego lub wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat należy zgłosić do Urzędu Gminy w Żychlinie,
ul. Barlickiego 15, pok. nr 14, II piętro lub w Sekretariacie Urzędu Gminy.

                                                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                               Grzegorz Ambroziak

Skip to content