Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – PRZYMROZKI WIOSENNE

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych na terenie Gminy Żychlin, rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód
w uprawach sadowniczych (drzewa i krzewy owocowe) przez gminną komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  powinni złożyć pilnie (do 31.05.2024r.) wnioski wraz
z załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie (pokój nr 19).

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacowania strat w gospodarstwie, rolnik winien złożyć:

  1. Wypełniony wniosek oraz załączoną do wniosku zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Załącznik do wniosku  – Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach;
  3. Załącznik do wniosku – Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach;
  4. Załącznik w postaci wydruku wniosku o płatności bezpośrednie na 2024r.
    (bez załączników graficznych).

Załączniki:

Skip to content