Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nowe aktywne przejście dla pieszych w Żychlinie

W naszym mieście powstało kolejne aktywne przejście dla pieszych. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch aktywnych przejść w miejscach niebezpiecznych dla pieszych. W poniedziałek zbudowane zostało aktywne przejście przy ul. Narutowicza w sąsiedztwie marketów spożywczych. Kolejnym będzie przejście przy targowicy miejskiej.

Podobne rozwiązania wprowadzone zostały przez Gminę Żychlin na drodze wojewódzkiej (ul. Narutowicza) oraz drodze powiatowej (ul. 1 Maja) i przez Starostwo Powiatowe przy ul. Żeromskiego i ul. Łukasińskiego.

Zabezpieczenie wymienionych przejść było niezbędne z uwagi na wzmożony ruch na tych ulicach i bezpośrednie sąsiedztwo szkół oraz marketów spożywczych. Dzięki dodatkowym oznaczeniom i migającej sygnalizacji informującej kierowców o zbliżaniu się pieszego, zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców.

Wyboru miejsc do wykonania inwestycji dokonano po konsultacjach z UG w Żychlinie.

Skip to content