Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Doczekamy się poszerzenia ulicy Sannickiej?

Po wieloletniej batalii doczekamy się poszerzenia ul. Sannickiej w Żychlinie? Wszystko wskazuje, że tak! W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich złożono, aż 4 oferty. Najniższa z nich złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o.  Palędzie opiewa na kwotę 24 366 930,03 zł.
Ponieważ Urząd Marszałkowski w Łodzi zabezpieczył na inwestycję dużo wyższą kwotę, bo aż 29.000.000 zł, jeżeli oferta została złożona prawidłowo i zawiera wszystkie wymagane dokumenty przetarg powinien zostać rozstrzygnięty, a umowa podpisana! Co ważne, pozostałe oferty są również niższe od zabezpieczone kwoty w budżecie, więc inwestycja nie powinna być zagrożona nawet, jeżeli najtańsza oferta będzie zawierała formalne uchybienia i braki.

To bardzo dobre nowiny ponieważ inwestycja budowy ronda przy poczcie pozwoli znacząco poprawić płynność ruchu na tym skrzyżowaniu, a poszerzenie ul. Sannickiej wpłynie na jakość korzystania z tej drogi. Dodatkowym atutem jest budowa ścieżki rowerowej, której przedłużeniem będzie ścieżka planowana po stronie Województwa Mazowieckiego.

Jeszcze raz dziękuję władzom województwa za zrozumienie przedstawianych przez żychlińskich samorządowców problemów i podjęte decyzje o finansowaniu inwestycji!

O inwestycjach wojewódzkich informowaliśmy mieszkańców na bieżąco na naszym portalu

Źródło foto: google.com/maps

Skip to content