Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

82 rocznica zagłady getta w Żychlinie

W dniu 4 marca br. przy kamieniu z pamiątkową tablicą, która upamiętnia tragiczną kartkę z naszej żychlińskiej przeszłości – likwidację społeczności żydowskiej w Żychlinie odbyło się rocznicowe spotkanie. Uczestniczyło w nim około 70 osób. Przybyli: wiceburmistrz Żychlina p. Zbigniew Gałązka, radna p. Agnieszka Sidwa i p. Wiktoria Gajda z Urzędu Gminy. Z Kutna gościliśmy p. Bożenę Gajewską, Liderkę Dialogu.

Licznie przybyła młodzież: uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 2 z p. Marleną Lewandowską i p. Edytą Matysiak, młodzież kl. I LO z p. Jackiem Dysierowiczem, delegacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie z p. Karoliną Krajewską oraz p. Ewelina Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Grabowie. Bardzo dziękujmy młodzieży za tak liczne przybycie, a także opiekunom. Byli członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina: Leszek Łopata, Ryszard Zimny i Mirosław Zomerfeld oraz Zdzisław Przygórski reprezentujący OSP i PZERiI. Uroczystość prowadziła prezes TMHŻ Anna Wrzesińska. Spotkanie było filmowane przez Sławomira Gajdę.

Prezes TMHŻ Anna Wrzesińska powitała zebranych. W swym wstępnym wystąpieniu nawiązała do tematu spotkania oraz idei tolerancji religijnej i kulturowej, która cechowała czasy Rzeczpospolitej. Podkreśliła też znaczenie pamięci dla obecnych i przyszłych pokoleń, odwołując się m.in. do słów odrodziciela państwa polskiego marszałka Józefa Piłsudskiego, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, niewart jest przyszłości.

Wystąpienie p. Bożeny Gajewskiej było lekcją historii Żychlina z czasów Holokaustu skierowaną do młodzieży. Liderka Dialogu podkreśliła, że pochodzenie człowieka warunkuje narodowość i religia rodziny, w jakiej się urodził i że jest to niezależne od niego, ale nie określa jego wartości. Następnie przybliżyła historię zagłady społeczności żydowskiej w Żychlinie.

Dopełnieniem wystąpienia p. Bożeny Gajewskiej był wiersz Ireny Adaszewskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Żychlina pt. Chełmno – miejsce męczeństwa i kaźni, odczytany przez p. Ryszarda Zimnego, członka TMHŻ i prezesa stowarzyszenia Bzura’39.

Wiceburmistrz p. Zbigniew Gałązka podziękował TMHŻ za zorganizowanie spotkania i obecnym za przybycie.

Prezes TMHŻ Anna Wrzesińska żegnając poprosiła młodzież, by wracając do szkoły zatrzymała się przy ścianie frontowej pobliskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam została w ubiegłym roku zawieszona tablica pamiątkowa Stanisława Szułdrzyńskiego, „sprawiedliwego wśród narodów świata”, który w czasie wojny dostarczał żywność do żychlińskiego getta i pomagał w ucieczkach.

Prezes TMHŻ Anna Wrzesińska

Skip to content