Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Żychlin

23 stycznia br. – z inicjatywy prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina Anny Wrzesińskiej, przy pomocy Renaty Dziuby w Żychlińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie młodzieży klas VII szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz MOS, a także seniorów, poświęcone Honorowym Obywatelom Miasta Żychlina. Udział wzięło ponad 70 osób: ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką Jacka Dysierowicza i Jacka Walczaka, ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką  Beaty Przybysz i Edyty Matysiak, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 4 z Kamilą Chomik-Wasiak. Uniwersytet Trzeciego wieku reprezentowały 4 osoby. Przybyli też Ewa i Piotr Sochaccy i Mirosław Zomerfeld z TMHŻ. Gościem honorowym był syn Jana Jedwabnego – Tadeusz Jedwabny. Spotkanie prowadziły Renata Dziuba z ŻDK i Anna Wrzesińska z TMHŻ

Honorowy Obywatel to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, najczęściej za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

Dawniej takiej osobie uroczyście wręczano klucze do miasta. Dziś Honorowi Obywatele Miasta Żychlina otrzymują statuetkę ze stosownym napisem. Żychlin, który jest miastem z wielowiekowymi tradycjami, posiada 10 swoich Honorowych Obywateli. Są to:

1. Józef Piłsudski – odrodziciel i naczelnik państwa polskiego tytuł „Honorowego Obywatela Miasta” nadany przed wojną – 1925r.

2. Maria Kownacka – nauczycielka, bibliotekarka i pisarka – tytuł „Honorowego Obywatela Miasta” nadany w dniu 22 marca 1979r.

3. Tadeusz  Ignacy Gumiński – harcerz, żołnierz AK, regionalista, społecznik – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Żychlin” nadany w dniu 8 czerwca 1993r.

4. Irena Adaszewska – nauczycielka, społecznik, poetka – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Żychlin” nadany w dniu 10 listopada 1993r.

5. Jan Jedwabny – żołnierz, patriota – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Żychlin” nadany w dniu 10 listopada 1993r.

6. Jan Paweł II – Karol Józef Wojtyła – papież Jan Paweł II – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Żychlin” nadany w dniu 16 czerwca 1998r.

7. Ludwik Zalewski – harcerz, strażak, nauczyciel, społecznik, regionalista, kronikarz Żychlina– tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żychlin” nadany w dniu 19 kwietnia 2007r.

8. Ks. Franciszek Śliwonik – proboszcz, dziekan dekanatu żychlińskiego – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żychlin” nadano w dniu 21 września 2009r.

9. Ks. Roman Indrzejczyk – działacz ekumeniczny, kapelan prezydenta,poeta – tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żychlin” nadano w dniu 14 kwietnia 2010r.

10. Zygmunt Okoniewski – naukowiec z zakresu elektrotechniki, pionier polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Żychlin” nadano w dniu 28 czerwca 2011r.

Trzy osoby spośród w/w: Tadeusz Gumiński, Irena Adaszewska i Jan Jedwabny w 2023 r. obchodziło 30 rocznicę nadania im tego zaszczytnego tytułu. 

Po powitaniu gości i wprowadzeniu przez p. Dziubę Anna Wrzesińska przedstawiła wszystkich Honorowych Obywateli  Miasta i Gminy Żychlin.

Następnie przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą sylwetkę i dorobek Tadeusza Gumińskiego, który jest także Honorowym Obywatelem dwu innych miast: Legnicy (22.03.1993r.) i Łowicza (25.09.1997r.).

Drugą osobę przedstawiała Renata Dziuba. Po prezentacji życiorysu Ireny Adaszewskiej jej osobę wspomniała p. Ewa Sochacka, która przez pewien czas współpracowała z nią w Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie. Następnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Małgorzata Szymańska, Ryszard Zimny i Zofia Banasiak odczytali wiersze pani Adaszewskiej. Przygotowana też była mała wystawka dokumentów.

Trzeciego bohatera przedstawiła Anna Wrzesińska w bogatej prezentacji multimedialnej, ukazującej jego życie i czyny, w tym bohaterską walkę o wolność Polski i cierpieniu w niewoli, najpierw radzieckiej, później niemieckiej, do której zdjęcia dostarczył syn Tadeusz Jedwabny.

Pan Tadeusz, który był gościem honorowym, pokazał zebranym pamiątki po Ojcu, które przywiózł z Bredy. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Breda” został tam nadany Janowi Jedwabnemu w dniu 31 października 1979 roku.

Zatem na dzień dzisiejszy Żychlin posiada 10 Honorowych Obywateli Miasta. To dużo. Ale przeciętny mieszkaniec Żychlina, zapytany o nich, wymienia trzy, czasem cztery nazwiska. Taką odpowiedź uzyskaliśmy z ustnych ankiet, przeprowadzanych przy różnych okazjach. Okazało się, że część osób nadal jest powszechnie znana, a cześć powoli okrywa kurz niepamięci.

Dlatego staraniem członków Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina zostało zorganizowane to spotkanie. Chcieliśmy przybliżyć sylwetki osób, które zostały uznane w przeciągu ostatniego stulecia za godne nazwy „Honorowy Obywatel Miasta”.

Chcieliśmy też pokazać, że nasze miasto i Gmina dba o zachowanie pamięci tych, których wybrano jako swoich honorowych obywateli.

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

Anna Wrzesińska

Skip to content