Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin – otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Żychlin działając na podstawie  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571) oraz Uchwały
Nr LXXIV/368/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Druk oferty

Skip to content