Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Powstańcom wieczna pamięć i chwała!

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy w Żychlinie 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy zryw niepodległościowy w XIX stuleciu na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Bohaterskim powstańcom należy się pamięć i szacunek kolejnych pokoleń, dlatego też władze samorządowe Żychlina wraz z mieszkańcami i gośćmi uroczyście uczcili poświęcenie Powstańców Styczniowych.

Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Parafialnym w Żychlinie, gdzie dokonano odsłonięcia dwóch nagrobków weteranów Powstania 1863 – podporucznika Kacpra Wojcińskiego oraz Jakuba Nowakowskiego. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Towarzystwa “Strzelec” st. inspektor TS Dariusz Nowiński oraz przedstawiciele żychlińskich instytucji i organizacji. Wśród obecnych znajdowała się praprawnuczka Jakuba Nowakowskiego, p. Elżbieta Słabik. Towarzystwo „Strzelec” było inicjatorem odnowienia nagrobków powstańczych w naszym województwie, w tym właśnie dwóch wymienionych w Żychlinie.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy udali się do Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie, gdzie w asyście Pocztów Sztandarowych odbyła się uroczysta Msza w intencji walczących o niepodległość Ojczyzny, którą sprawował Ks. Proboszcz Wiesław Frelek.

Po Mszy Świętej zebrani udali się pod tablicę poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Tam w krótkich żołnierskich słowach burmistrz Grzegorz Ambroziak podziękował wszystkim za obecność i przypominał o zrywie powstańczym w Żychlinie, podziękował również członkom Towarzystwa „Strzelec” i oddał głos praprawnuczce żychlińskiego powstańca p. Elżbiecie Słabik, która wygłosiła okolicznościowy referat na temat uczestników powstania w Żychlinie.

Dariusz Nowiński, st. inspektor TS opowiedział o projekcie “Wierni Polsce”, w ramach którego wykonano pięć nowych nagrobków dla weteranów z lat 1863-1863 , w tym dwóch na żychlińskim cmentarzu.

Serdeczne podziękowania składamy Towarzystwu “Strzelec” za to, że dzięki realizowanemu przez nich projektowi mogliśmy upamiętnić naszych bohaterów Powstania Styczniowego. Dziękujemy OSP Żychlin, pocztom sztandarowym i reprezentantom zakładów i jednostek oświatowych. Szczególnym momentem uroczystości było przepiękne wykonanie pieśni patriotycznej “Rozkwitały pąki białych róż” przez Oliwię Sobierańską.

Źródło: https://zedek.pl

Skip to content