Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Modernizacja ulicy Sannickiej potwierdzona w budżecie wojewódzkim!

Kolejne dobre wieści napływają ze stolicy naszego województwa. Sejmik przegłosował budżet na 2024 rok a w nim m.in. zadanie inwestycyjne za kwotę 18 mln złotych „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno – Żychlin – granica województwa – II etap, odcinek Żychlin – granica województwa”. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ponad 48 mln zł. Większość środków będzie pochodzić z dotacji unijnej.

Inwestycja o której informowaliśmy mieszkańców na etapie projektowym obejmować będzie zakres od skrzyżowania przy wymiennikowni os. Traugutta, budowę ronda przy poczcie, budowę ronda przed wjazdem w ul. Sannicką i co najważniejsze poszerzenie całego przebiegu tej ulicy do granicy gminy i województwa. Wzdłuż drogi wybudowana ma zostać ścieżka rowerowa, która będzie później połączona ze ścieżką rowerową po stronie drogi wojewódzkiej mazowieckiej.

I etap modernizacji drogi nr 573 zakończony w listopadzie obejmował budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Wł. Jagiełły, Szkolonej i Dworcowej wraz z chodnikami i zatoczkami autobusowymi. Pod drogą wybudowano nowy przepust odwodnienia.

W obrębie ronda wybudowano nowoczesne oświetlenie energooszczędne typ LED.

Dodatkowo zmodernizowano ciąg drogi wojewódzkiej ul. Wł. Jagiełły wraz z chodnikami od ronda do cukrowni.

Symboliczne 3 Krzyże poświęcone ofiarom XIX wiecznej epidemii i serii pożarów, zmieniły swoją lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, a jak wynika z opinii mieszkańców miejsce to wiele dzięki tej zmianie zyskało.

Skip to content