Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Przekazanie sprzętu dla OSP w Żychlinie

W sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie odbyło się przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla miejscowej jednostki. W uroczystości udział wzięli Grzegorz Ambroziak  Burmistrz Gminy Żychlin, Krzysztof Jakubowski Prezes OSP Żychlin oraz druhowie z OSP Żychlin i Chochołów.

Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach przyznanych środków finansowych w kwocie 24 600 zł zakupiono m.in. komplety ubrań specjalnych, pirometr graficzny FlITR TG 165X, butle kompozytowe, węże tłoczne, szelki bezpieczeństwa, prądnice wodną, rękawice techniczne, rękawice strażackie, drabiny nasadkowe oraz kominiarki.

          Zakupiony sprzęt pozwoli zwiększyć możliwości operacyjne jednostki oraz umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych bezpiecznie i na wyższym poziomie.

Skip to content