Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Projekt „Sołectwo na plus” w Śleszynie

W związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w sołectwie Śleszyn został zrealizowany projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie”.

Zadanie obejmowało zakup dwóch nowych kuchni do świetlicy wiejskiej. W ramach projektu sołtys sołectwa Śleszyn Pani Dorota Kubiak wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Śleszynie przygotowała miejsce pod zakupione kuchnie. W przygotowaniu miejsca oraz ustawieniu kuchni pomagali również strażacy z OSP w Śleszynie. Dzięki nowym kuchniom poprawią się warunki funkcjonowania świetlicy.

Bardzo dziękujemy Sołtysowi sołectwa Śleszyn Dorocie Kubiak, Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Śleszynie oraz wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w realizację projektu.

Skip to content