Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Projekt „Sołectwo na plus” w Grzybowie

W związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w sołectwie Grzybów został zrealizowany projekt pod nazwą „Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym”.

Zadanie obejmowało zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu oraz zakup nowych szaf do pomieszczenia gospodarczego. Sołtys sołectwa Grzybów Krystyna Kowalska wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grzybowie zaangażowała się w remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów budowlanych i wykonanie remontu w ramach prac społecznych. Stare zagrzybione pomieszczenie zyskało nowy lepszy wygląd i z pewnością będzie ono odpowiednio zagospodarowane na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym.

Bardzo dziękujemy Sołtysowi sołectwa Grzybów Krystynie Kowalskiej, Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Grzybowie oraz wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w realizację projektu.

Skip to content