Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Projekt „Sołectwo na plus” w Czesławowie

W związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w sołectwie Czesławów został zrealizowany projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie”.

Zadanie obejmowało zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej. W ramach projektu Sołtys sołectwa Czesławów Pan Sławomir Rzymski wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czesławowie i mieszkańcami dokonał inwentaryzacji starych krzeseł. Następnym etapem był zakup nowych krzeseł, które będą służyły mieszkańcom podczas wszystkich imprez integracyjnych.

Bardzo dziękujemy Sołtysowi sołectwa Czesławów Panu Sławomirowi Rzymskiemu, Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Czesławowie oraz wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w prace przy realizacji projektu.

Skip to content