Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nowe plany w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Żychlin otrzymał 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwota ta przyjęta została do budżetu gminy podczas ostatniej, piątkowej sesji Rady Miejskiej i stanowić będzie wkład własny naszego samorządu do nowotworzonej spółki SIM KZN ZIEMI KUTNOWSKIEJ. Do Spółki należeć będzie łącznie 10 gmin z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.

Dziś o 14:00 planowane jest podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Miejscem podpisania i siedzibą Spółki będą Łanięta. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie budynków wielorodzinnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM *), w tym w szczególności  budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Wspólnikami zostaną KZN *) i gminy: Bedlno, Daszyna, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Żychlin. W Żychlinie do budowy planowanych 48 nowych mieszkań wykorzystany zostanie uzbrojony w media teren przy ul. Łąkowej.

O inicjatywie informowaliśmy mieszkańców w kwietniu br. https://zychlin.eu/2023/04/18/spoleczna-inicjatywa-mieszkaniowa-powstanie-spolka-samorzadowa/

Dla kogo mieszkania w SIM?
 1. Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. “zdolność czynszową”.
 2. Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny.
 3. Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 4. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116).
 5. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.
Korzyści z bycia najemcą w SIM
 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

więcej o SIM na stronie:

*)SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa; KZN – Krajowy Zasób Nieruchomości

Skip to content