Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Szkolenie dla członków partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”

21 listopada w siedzibie OSP w Krośniewicach  na zaproszenie Przewodniczącego Partnerstwa  Pana Grzegorza Ambroziaka oraz  Pani Burmistrz Katarzyny Erdman zostało zorganizowane szkolenie pt.: „Wzmocnienie potencjału Partnerstwa i zdolności do wdrażania strategii” w ramach kontynuacji Projektu Centrum Wsparcia Doradczego w okresie do końca grudnia 2023 roku.
Na spotkaniu poruszono ważne kwestie z obszaru Projektów Strategicznych, skupiających się na zdrowiu mieszkańców poprzez działania profilaktyczne oraz wspólnych planach w zakresie ochrony środowiska. 
Ciekawostką było również zaprezentowanie w formie prezentacji systemu indywidualnej segregacji odpadów oraz pomysł na mini-PSZOK na terenach wiejskich.
W trakcie spotkania specjalistyczna firma T-Master zaprezentowała uczestnikom szkolenia nowatorskie rozwiązania w zakresie segregacji odpadów oraz instalacji mini-PSZOK (mały, mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych; to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady, których nie można oddać w ramach comiesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach i pojemnikach).

Spotkanie w Krośniewicach było kolejnym w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego przez 15 jednostek samorządowych z Powiatu Kutnowskiego i Łęczyckiego. Szkolenia i warsztaty szkoleniowe odbywały się wcześniej w Żychlinie (wcześniejsza relacja), Kutnie, Łęczycy i Piątku.

Partnerstwo samorządów w ramach programu CWD, którego liderem jest Gmina Żychlin, otrzymało grant finansowy na zaprojektowanie programu profilaktyki zdrowotnej. Grant realizowany jest przez specjalistów ze Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.

Skip to content