Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

„Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024przeprowadzono w  okresie od 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r. Skierowane zostały do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Żychlin.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie:

1. Protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia w dniu
18 października 2023 roku o godz. 16:30 w sali Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Barlickiego 15 a.

2. Zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego od dnia 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

W czasie zbierania opinii żadna organizacja nie wniosła uwag do zaproponowanego projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

                                                                                   /-/ Edyta Ledzion

Kierownik Referatu Gminne Centrum
        Promocji i Informacji

Żychlin, 03.11.2023 r.

Skip to content