Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Umowa na budowę hali sportowej dla SP nr 2 podpisana!

W piątek 27 października o godz. 13:30 podpisana została umowa pomiędzy Gminą Żychlin a Spółką Bud-An z Kalisza na wykonanie zadania pn.

  • „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

Zadanie wybrane do dofinansowania wynika z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Żychlin.

Zadanie to jest dofinansowane w ramach 2 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Wykonanie inwestycji wycenione jest na kwotę 9.970.000 zł. Wartość dotacji w kwocie 4.455.000 zł wynosi 44,68% kosztów inwestycji . Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu.

We wniosku o dotację szacowano wartość inwestycji na 11 mln zł. i udział własny w wysokości 59,50%. Ostatecznie kwota umowy jest o 1 mln zł. niższa od szacunków. Grafika poniżej pochodzi z aplikacji Polski Ład. Szacowane kwoty dotacji we wnioskach do PŁ wynikały z przyjętego podziału środków na małe gminy w kwotach łącznych rzędu 10-12 mln zł.

Zadanie pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie” polegać będzie na wykonaniu budynku hali z boiskami sportowymi (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna), z trybuną dla kibiców, szatniami dla uczniów i sportowców, WC, natryskami, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi oraz pomieszczeniami dla animatorów sportu i zakupem oraz montażem kopuły obserwatorium astronomicznego. Celem budowy hali sportowej jest poprawa stanu bazy sportowej dla uczniów szkoły oraz dla lokalnej społeczności tj. stworzenie możliwości korzystania z obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym oraz możliwości organizacji imprez o charakterze sportowym. Budynek hali wyposażony zostanie w ramach projektu w bezpieczną klatkę schodową z dostępem do obserwatorium astronomicznego, które wykonane zostanie na dachu hali.
SP nr 2 jest największą i najliczniejszą szkołą podstawową w mieście i gminie, która niestety nie posiada pełnowymiarowej hali sportowej. Komfort korzystania z lekcji wychowania fizycznego dla uczniów znacznie się pogorszył w momencie, gdy po reformie oświaty szkoły podstawowe znów działają w systemie ośmioklasowym. Szkoła jest najliczniejszą w mieście i niestety posiada tylko starą bardzo małą salę sportową. Na terenie przyszkolnym znajduje się odpowiednich wymiarów plac zarezerwowany pod budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Obiekt małej sali sportowej absolutnie uniemożliwia wykorzystywanie potencjału uczniów w sposób odpowiadający ich potrzebom rozwojowym. Inwestycja wpłynie znacząco nie tylko na rozwój fizyczny ponad czterystu uczniów szkoły, ale także poprawi warunki uprawiania sportu przez powołany na terenie gminy klub siatkarski Volley Team Żychlin, której zawodnicy zmagają się w rozgrywkach na szczeblu centralnym ligi prowadzonej przez PZPS. Lokalni trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, animatorzy sportów zespołów, którzy biorą czynny udział w rozwoju pasji sportowych młodych mieszkańców Gminy Żychlin wskazują na zasadność inwestycji.
Teren przeznaczony pod inwestycję usytuowany jest bezpośrednio przy SP nr 2, w centralnej części miasta Żychlin przy ul. Żeromskiego, w sąsiedztwie największego osiedla mieszkaniowego.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie byłaby sztandarowym przykładem wsparcia rozwoju sportu oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Inwestycja wpisana jest
w aktualnej strategii rozwoju Gminy Żychlin.
Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowana dokumentacja techniczna projektu wraz z kosztorysami oraz nadzór inwestorski będą stanowiły koszt kwalifikowalny projektowanej inwestycji.

Zakończenie zadania zaplanowane jest na I połowę 2025 roku.

Na zdjęciach poniżej moment podpisania umów na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych (modernizacja dróg i budowa hali sportowej) – po prawej stronie burmistrza umowę podpisuje prokurent spółki PRD, a po lewej właściciel spółki Bud-An z Kalisza.

Od lewej stoją: Tomasz Sobczyk (PRD Sp. z o.o. w Kutnie), Elżbieta Sikora (przewodnicząca rady), Robert Wawrzyniak (Bud-An Sp. z o.o. w Kaliszu), Grzegorz Ambroziak (burmistrz)
Zagospodarowanie terenu szkoły z nową halą sportową i łącznikiem.
Rzut parteru z boiskiem i z częścią socjalną (szatnie, natryski, WC, pomieszczenia klubowe i techniczne) i trybuną dolną z 86. miejscami siedzącymi.
Rzut piętra z WC i trybuną górną z 138. miejscami siedzącymi.
Przekrój z widoczną klatką schodową do kopuły astronomicznej planowanej na dachu hali.
Skip to content