Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Największa inwestycja drogowa w historii Żychlina. Umowa z wykonawcą podpisana.

W piątek 27 października o godz. 13:30 podpisana została umowa pomiędzy Gminą Żychlin a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Kutnie na wykonanie zadania pn.

  • Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych”

Zadanie to jest dofinansowane w ramach 2 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Wykonanie inwestycji wycenione jest na kwotę 12.976.965,99 zł. Wartość dotacji w kwocie 6.400.000 zł wynosi 49,32% kosztów inwestycji. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu.

W tamtym okresie szacowano wartość inwestycji na 16,4 mln zł. i udział własny w wysokości 60,98%. Ostatecznie kwota umowy jest o 3,5 mln zł. niższa od szacunków z wniosku o dotację składanego już w 2021 r., gdy ruszył lawinowy wzrost kosztów wywołanych szalejącą w Polsce inflacją. Ostateczne rozstrzygnięcie wyczekiwane prawie 18 miesięcy wynikało z konieczności zabezpieczenia środków własnych. W pierwszych przetargach oferty na wykonanie inwestycji wahały się w kwotach od 15 do 18 mln zł. Na szczęście rynek zareagował spadkami cen więc najkorzystniejsza oferta w ostatnim przetargu wyniosła 12,9 mln zł.

Grafika poniżej pochodzi z aplikacji Polski Ład. Szacowane kwoty dotacji we wnioskach do PŁ wynikały z przyjętego podziału środków na małe gminy w kwotach łącznych rzędu 10-12 mln zł.

Zadania drogowe wybrane do wykonania wynikają z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Żychlin. Zakres inwestycji obejmie przebudowę dróg :

1. ul. Narutowicza – ulica jednokierunkowa od Pl. 29 Listopada do drogi wojewódzkiej nr 583

2. ul. Łąkowa – odcinek łączący się z drogą wojewódzką (ul. Traugutta)

3. ul. Sienkiewicza – odcinek łączący się z drogą powiatową (ul. Żeromskiego)

4. droga w sołectwie Dobrzelin – ul. Wagowa w Dobrzelinie – od drogi wojewódzką (ul. Wł. Jagiełły) do bramy technicznej cukrowni

5. droga w sołectwach Pasieka i Sokołówek – dwa odcinki łączące się z drogą wojewódzką nr 573 i z drogą powiatową nr 2123E– długości około 900 mb.

6. droga w sołectwie Chochołów – odcinek około 900 mb.

Przebudowa dróg w mieście i gminie Żychlin jest niezbędna z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni i konieczność podbudów dróg oraz systematycznego wzrostu ilości transportu do rozwijających się zakładów przemysłowych, niezbędna jest . Inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ciągów komunikacyjnych, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczych lokalnym firmom oraz podniesie atrakcyjność osiedleńczą miejscowości, co jest istotne z punktu widzenia wskaźnika demograficznego. Wykonanie zadania obejmie przebudowę dróg z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników, utwardzonych poboczy, przepustów, wjazdów czy przejść dla pieszych. Jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg.

Rozpoczęcie zadania w 2024 r. a zakończenie zaplanowane jest na jesień 2025 roku.

Na zdjęciach poniżej moment podpisania umów na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych (modernizacja dróg i budowa hali sportowej) – po prawej stronie burmistrza umowę podpisuje prokurent spółki PRD, a po lewej właściciel spółki Bud-An z Kalisza .

Od lewej stoją: Tomasz Sobczyk (PRD Sp. z o.o. w Kutnie), Elżbieta Sikora (przewodnicząca rady), Robert Wawrzyniak (Bud-An Sp. z o.o. w Kaliszu), Grzegorz Ambroziak (burmistrz)

Źródło zdjęcia w nagłówku – google maps

Skip to content