Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin

Ogłoszenie

Burmistrza Gminy Żychlin podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Klub Sportowy „SKORPION” na okres 7 dni w celu składania uwag. Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza uwag do 03.11.2023 r. na adres edyta.ledzion@gminazychlin.pl.

Formularz uwag

Skip to content