Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin  –  Burmistrz Gminy Żychlin przyznał nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz w pracy zawodowej.

Narody przyznano:

 • Barbarze Pietrzak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grabowie
 • Januszowi Głuszcz – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Renacie Durka – dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie
 • Ewie Florczak – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie
 • Jackowi Dysierowiczowi –  wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Annie Sitkiewicz – nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Izabeli Michalak – nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Marcinowi Ranachowskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Paulinie Jabłońskiej – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie
 • Magdalenie Antosiak – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie
 • Justynie Wiśniewskiej – nauczycielowi Przedszkola Nr 2 w Żychlinie
 • Włodzimierzowi Dziedzic –  nauczycielowi  Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Łączna kwota przyznanych nagród wynosiła 24 700,00 zł.

Burmistrz Gminy serdecznie podziękował wszystkim nagrodzonym za dotychczasową pracę dydaktyczno – wychowawczą i organizacyjną, za osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie oświaty i wychowania.

Życzył dalszych sukcesów i realizacji zamierzeń zarówno w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej.

Skip to content