Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych do projektu „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/23
                z dnia 02.10.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu
„Programu Współpracy Gminy Żychlin
 z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2024”

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Żychlin działając na podstawie  art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz Uchwały Nr XXV/120/16  Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu jakim jest „Program Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r. celem wyrażenia opinii, złożenia uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji.

2. Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na terenie gminy Żychlin.

3. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

  • protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia w dniu 18 października 2023 roku
    o godz. 16:30
    w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Barlickiego 15a.
  • zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną
    z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który będzie możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej zychlin.eu oraz w wersji papierowej w Gminnym Centrum Promocji i Informacji.

4. Wnioski, uwagi, opinie można przekazać:

a) drogą elektroniczną na adres: edyta.ledzion@gminazychlin.pl w tytule emaila prosimy wpisywać „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Gminne Centrum Promocji
i Informacji, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

c) bezpośrednio do biura Gminnego Centrum Promocji i Informacji Urzędu Gminy
w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a.

5. Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 31 października 2023 roku nie będą rozpatrywane.


Burmistrz

                                                                                          (-) Grzegorz Ambroziak

Projekt Programu Współpracy z organizacjami:

Formularz konsultacyjny:

Skip to content