Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Z ostatniej chwili! Opublikowano wyniki naboru w edycji 8 programu inwestycyjnego Polski Ład – podsumowanie.

8 edycja – rozpatrzono nasze wnioski.

W 8 edycji naboru wniosków na inwestycje Gmina Żychlin złożyła dwa wnioski o dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody oraz na wprowadzenie nowoczesnego systemu segregacji odpadów.

Szczególnie ważny był ten pierwszy związany ze strategiczną dla mieszkańców inwestycją, ale negatywnie rozpatrzoną. Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący inteligentnego systemu segregacji. Może zostać zrealizowana inwestycja za kwotę ok 2 mln złotych.

Przegląd ostatnich edycji :
NIE dla Żychlina Polski Ład na modernizację zabytków.

W lipcu spotkał nas zawód w zakresie rozstrzygnięcia naboru na inwestycje w zabytki, ale ogłoszono szybko kolejną edycję programu, więc ponowiliśmy swoje wcześniejsze wnioski i z dużymi nadziejami oczekiwaliśmy rozstrzygnięcia. Złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie w ramach 2 naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 12,95 mln zł. Gmina Żychlin w drugiej edycji naboru złożyła wnioski o dofinansowanie m.in. odbudowy zabytkowej synagogi na cele społeczne i rewitalizacja kamienicy przy ul. Narutowicza (tzw. „pałacyk przy rzece”). Niestety nasze wnioski nie zostały uwzględnione przez ministerstwo, chociaż w naszym powiecie jedna z gmin otrzymała dofinansowanie aż na 3 projekty.

Przypomnijmy efekty 1 naboru: https://zychlin.eu/2023/07/27/spory-zawod-po-ogloszeniu-wynikow-naboru-na-modernizacje-zabytkow/

NIE dla Żychlina Polski Ład w 2 edycji PGR, ale i tak jest pozytyw!

W 2 edycji naboru wniosków na inwestycje na dawnych terenach PGR-ów Gmina Żychlin złożyła wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg w Dobrzelinie. Planowana była modernizacja ul. Hotelowej, Działkowej i części Wagowej Niestety nasze wnioski nie zostały uwzględnione przez ministerstwo, ale narzekać nie będziemy ponieważ pozytywnie rozpatrzono wniosek Powiatu Kutnowskiego na modernizację drogi powiatowej od Żychlina w kierunku Luszyna. To dobra wiadomość biorą pod uwagę fatalny stan dróg powiatowych w naszym rejonie.

9 edycja – „Rozświetlamy Polskę” – na to rozstrzygnięcie jeszcze czekamy!

W najświeższej edycji naboru wniosków na inwestycje Gmina Żychlin złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oświetlenie LED. Czekamy na wyniki.

W starszych edycjach programu inwestycji strategicznych w mieście i gminie Żychlin:

1 edycja – realizowana jest inwestycja kanalizacyjna w północnej części miasta.

W 1 edycji naboru wniosków na inwestycje Gmina Żychlin złożyła wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy hali sportowej i modernizacji dróg w mieście i gminie. Pozytywnie rozpatrzono wniosek kanalizacyjny. Realizowana jest inwestycja za kwotę 11,4 mln złotych, w tym 9,4 mln zł. to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

2 edycja – w oczekiwaniu na ostateczną promesę inwestycyjną na dwa duże zadania.

W 2 edycji naboru wniosków na inwestycje Gmina Żychlin złożyła wnioski o dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody oraz budowy hali sportowej i modernizacji dróg w mieście i gminie. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące dróg i hali sportowej. Obecnie na końcowym etapie znajdują się dwa przetargi na łączną kwotę 22,9 mln złotych! Realizowana ma być inwestycja drogowa za kwotę 12,9 mln złotych, w tym 6,4 mln zł. to dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz budowa hali sportowej za prawie 10 mln zł, w tym 4,45 mln dofinansowania.

Gmina zabezpieczyła środki na udział własny w inwestycjach w wysokości aż 12,1 mln zł, a dofinansowanie stanowi 47 % wartości zadań. Duży udział własny wynika z bardzo szybko rosnących kosztów inwestycji (inflacja). Nie mniej jednak zdecydowano o ich realizacji z uwagi na brak alternatywnego źródła dofinansowania w kwocie bliskiej 50% kosztów inwestycji.

3 edycja – realizowana jest inwestycja kanalizacyjna w Dobrzelinie (PGR).

W 3 edycji naboru wniosków na inwestycje zadania miały dotyczyć terenów funkcjonowania dawnych PGR-ów. Gmina Żychlin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrzelinie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Inwestycja będzie realizowana za kwotę 1,75 mln złotych.

1 edycja „zabytki” – inwestycje w zakresie odnawiania ołtarzy w kościołach.

W 1 edycji naboru wniosków na inwestycje dotyczące odnowy zabytków Gmina Żychlin złożyła 10 wniosków m.in. o dofinansowanie modernizacji kamienic czy też odbudowy synagogi. Niestety ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło tylko dwa wnioski złożone w imieniu lokalnych parafii. Pisaliśmy o tym: https://zychlin.eu/2023/07/27/spory-zawod-po-ogloszeniu-wynikow-naboru-na-modernizacje-zabytkow/

Skip to content