Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium STREFA Michał Grącki  w ramach realizacji zlecenia planuje w dniach 5 – 13.10.2023 przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych stacji bazowej BT33939 ZYCHLIN,

adres instalacji: 99-320 Zychlin ul. Narutowicza 72, ENERGA Kogeneracja Sp.z o.o.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w szczególności pomiary wykonuje się w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta.

Skip to content