Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

            Na podstawie art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały Nr XXV/120/16  Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ogłasza się, że konsultacje społeczne dla projektu  „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” będą prowadzone od 10.10.2023 r. do 31.10.2023r.

Ogłoszenie wraz z projektem programu współpracy na 2024 rok  będzie dostępne na stronie internetowej www.gminazychlin.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej..

Kliknij i zapoznaj się. Jeśli będziesz miał uwagi zgłoś je za pośrednictwem załączonego formularza do Referatu Gminne Centrum Promocji i Informacji – Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a. 

         Burmistrz

/-/ Grzegorz Ambroziak  

Skip to content