Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Lista podmiotów otrzymujących dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej

W związku z ogłoszonym konkursem z zakresu ochrony i promocji zdrowia Burmistrz Gminy Żychlin udzielił dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pierś do przodu! Twoje zdrowie jest ważne – badania profilaktyczne” Stowarzyszeniu Hospicjum Kutnowskie w wysokości 16 000,00 zł.

Bezpośrednim celem projektu będzie przeprowadzenie badań USG i mammografii u 100 kobiet z terenu Gminy Żychlin bez względu na wiek.

Skip to content