Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU:„ Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej”

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU:
„ Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej” sporządzona w dniu 29.08.2023  r.


Zadanie Nr 1 Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej   – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 16 000,00 zł  
Lp.Nazwa organizacjiCałkowita wartość zadaniaWnioskowana kwota dotacji  
1.Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie18 980,00 zł16 000,00 zł

Zestawienie opracowała:

Komisja konkursowa w dniu 29.08.2023 r.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content