Zarządzenie Burmistrza

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość w trybie przetargu ustnego przy ulicy Narutowicza

Skip to content