Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Burmistrz Grzegorz Ambroziak z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

Na sesji w dniu 22 czerwca radni obradowali m.in. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W zakresie udzielenia absolutorium podstawą są sprawozdania budżetowe i jest to czynność o charakterze księgowym. Absolutorium jest stałym elementem co rocznego rozliczenia budżetu, natomiast po raz pierwszy w 2018 r. pojawiło się wotum zaufania, które jest oceną stricte subiektywną, pozwalającą ocenić działalność i wyniki pracy na przestrzeni roku kalendarzowego.

W obu przypadkach Rada Miejska w Żychlinie jednogłośnie przegłosowała pozytywnie uchwały o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania. Burmistrz podziękował za współpracę radnym i pracownikom, podkreślają, że osiąganie zamierzonych rezultatów jest w ostatnich latach ciągłych kryzysów wyjątkowo trudne, tym bardziej wobec rosnących kosztów i malejących dochodów budżetowych.

Poniżej prezentujemy wstęp do Raportu o stanie gminy Żychlin za 2022 rok i cały dokument do pobrania.

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Radni Miejscy, Szanowni Państwo!

Rok 2022 był pierwszym wolnym od bezpośrednich i bardzo niekorzystnych obostrzeń pandemicznych. Negatywne skutki pandemii COVID-19 odczuwać będziemy jako społeczeństwo, mentalnie i pod kątem gospodarczym jeszcze przez pewien czas, a zapewne okres ten w życiu mieszkańców Polski i reszty świata, zostanie na długo zapamiętany. Dodatkowo ten rok to dramat wojny u naszych wschodnich sąsiadów i liczni uchodźcy wojenni w naszych miastach. Sytuacja bez precedensu w naszej nowoczesnej historii.

Codzienne życie naszej społeczności toczyło się w ubiegłym roku z wyraźnie odciśniętym piętnem sytuacji gospodarczej. Rząd RP wprowadzał w tym czasie istotne zmiany w systemie podatkowym, aż trzykrotnie,
co potęgowało negatywne skutki dla gmin i miast, powiatów i województw, w związku z uszczuplaniem naszych dochodów. Rekompensaty finansowe nie pozwalały uniknąć strat w dochodach. Najwięcej straciły duże JST, ale bolesny deficyt dochodów dotknął również małe miasta i gminy, takiej jak Żychlin. Wystarczy podać jedną wartość, a mianowicie szacunkową kwotę utraconych dochodów bieżących w wysokości około 5 mln. złotych.

To ogromna skala straty w stosunku do niedużego budżetu Gminy Żychlin. Dodatkowym zakłócającym pracę samorządu trendem była wysoka inflacja i wszechogarniająca drożyzna, która powodowała, że ubytki dochodów stawały się jeszcze bardziej odczuwalne, koszty działalności poszybowały, a ceny w przetargach na inwestycje przekroczyły często możliwości ich finansowania, i to mimo otrzymanych dotacji z programu Polski Ład. W czasie nieprzyjaznego otoczenia gospodarczego i krytycznych decyzji rządowych, mających tak dalekosiężne negatywne skutki dla gmin, staraliśmy się wykonywać swoje zadania eliminując niepożądane skutki dla mieszkańców.

„Raport o stanie Gminy Żychlin za 2022 rok” ukazuje zmiany jakie nastąpiły na przestrzeni tych 12 miesięcy, w związku ze zmianami podatkowymi, w sferze społecznej, budżetowej, inwestycyjnej i gospodarczej oraz w zakresie funkcjonowania oświaty, sportu i kultury. 

Informacje zawarte w raporcie, ponownie posłużą mieszkańcom miasta i gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Zawsze z dużym zaciekawieniem, przysłuchuję się pomysłom przedstawianym przez mieszkańców w bezpośrednich rozmowach, a wiele z nich znajduje odzwierciedlenie w wykonanych zadaniach inwestycyjnych i modernizacjach przestrzeni naszej miejscowości. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich pomysłów, a często należy z czegoś zrezygnować lub przesunąć realizację na później. Wiele zależy od sytuacji wewnętrznej i potencjału danego samorządu, a zarządzając skromnym zasobem tak małego samorządu jak Gmina Żychlin, należy mieć na względzie konieczność ciągłego monitorowania sytuacji finansów publicznych. Wszelkie zmiany w zakresie dochodów, stan koniunktury gospodarczej, często zależne są od źródeł zewnętrznych, które mają największy wpływ na realizację naszych zadań. Obecnie to kryzys gospodarczy i inflacyjny.

W raporcie znajdą Państwo informacje, pozwalające ocenić, jak poważny wpływ na sytuację w samorządach mają decyzje Parlamentu RP dotyczące zmian w prawie podatkowym, czy też wprowadzane przez Rząd RP reformy. Najczęściej ze skutkami ich wdrażania i finansowania samorządy muszą radzić sobie same.

Raport przedstawia wyniki pracy zespołowej w licznych miejskich instytucjach, od urzędu gminy począwszy. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim współpracownikom, którzy przez poprzedni rok angażowali wszelkie siły i uruchamiali swoją kreatywność w celu rozwiązywania licznych problemów, opracowywania i prowadzenia modernizacji w przestrzeni miasta i gminy, szkołach czy instytucjach kultury.

Życzę nam wszystkim i przede wszystkim mieszkańcom, żeby kolejne lata przyniosły nam wytchnienie i pozwoliły na spokojniejsze przygotowywanie i realizację najważniejszych planów.   

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content