Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie

Burmistrza Gminy Żychlin podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie na okres 7 dni w celu składania uwag. Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza uwag do 19.06.2023 r. na adres edyta.ledzion@gminazychlin.pl.

Formularz uwag

Skip to content