Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Forum Wymiany Doświadczeń w woj. łódzkim w ramach CWD Plus

26 maja br. w Żychlińskim Domu Kultury odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w woj. łódzkim w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, będące okazją do spotkania członków Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy. Nasze partnerstwo rozpoczęło współpracę w ramach pilotażowego programu CWD, a obecnie kończy się etap kontynuacji.

Przedstawiciele Partnerstwa CWD poznali możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027, instrumenty terytorialne w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz warunki, jakie muszą spełnić.

Pierwsze Łódzkie Forum Doświadczeń otworzył Grzegorz Ambroziak, gospodarz Forum i Lider Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą. Burmistrz Żychlina w krótkim wystąpieniu okraszonym prezentacją, po przywitaniu zebranych, przedstawił motywy i genezę powstania partnerstwa oraz przebieg dotychczasowej działalności.

Następnie doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy JST zaangażowanych w partnerstwo na specjalnie przygotowanej tablicy z preambułą porozumienia i herbami samorządów.

Na zdjęciu poniżej Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński podpisujący porozumienie o współpracy gmin.  

Następnie swoje prezentacje przedstawiali zaproszeni na spotkanie przedstawiciele ministerstwa, urzędu marszałkowskiego, związku miast, fundacji i firmy, przygotowującej dokumentację z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla gmin partnerstwa.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Joanna Held, Wydział Polityki Regionalnej, Departament Strategii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która przedstawiła możliwości wsparcia partnerstw ponadlokalnych w perspektywie finansowej 2021-2027;
  • Jacek Kaźmierski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z prezentacją poświęconą instrumentom terytorialnym w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
  • Michał Bargielski, ekspert z Fundacja Fundusz Współpracy, mówiący o doświadczeniach we wspieraniu partnerstw w różnych regionach.
  • Lidia Sosnowska – Zastępca Burmistrza Miasta Łask, MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask
  • Jarosław Komża – Związek Miast Polskich
  • prezydent, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele samorządów zgromadzonych w partnerstwie Między Kutnem a Łęczycą.

Moderatorem spotkania był Mariusz Malinowski, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy i opiekun Partnerstwa.

W panelu dyskusyjnym Realizacja Projektów Partnerskich w ramach Funduszy UE na lata 2021 – 2027 (szanse, zagrożenia, wyzwania)” udział wzięli gospodarz i zaproszeni Goście – Joanna Held – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii, Wydział Polityki Regionalnej,  Jacek Kaźmierski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki, Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Żychlina, Przewodniczący Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”, Lidia Sosnowska – Zastępca Burmistrza Miasta Łask, MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask i Jarosław Komża – Związek Miast Polskich

Po prezentacji firmy SUBITO Dotacje nt. przygotowania dokumentacji dla Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą w zakresie profilaktyki Zdrowotnej odbyło się szkolenie „Rewitalizacja Miast – przygotowanie  procesu rewitalizacji, partycypacja mieszkańców – wyzwania, obowiązki i zagrożenia” prezentacja  MM CONSULT Michał Marciniak.

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej o projekcie na stronie: https://cwd.info.pl/ 

Skip to content