Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów

W związku z wejściem w życie uchwały  Rady Miejskiej  w Żychlinie Nr LXIII/320/2023 z dnia 31 marca 2023r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2023 rok” Urząd Gminy  w Żychlinie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków
o dofinansowanie w wysokości 50%  kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Żychlin lub sfinansowanie 100% kosztów w/w zabiegów przygarniętych bezdomnych psów
i kotów pochodzących z terenu gm. Żychlin.

Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie w/w zabiegów należy złożyć  w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się poniżej lub uzyskać druk w siedzibie Urzędu).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe informujemy, iż w przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców, o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż w 2023 roku Gmina Żychlin posiada zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, gdzie będą wykonywane zabiegi sterylizacji   i kastracji zwierząt objętych dofinansowaniem
z Przychodnią Weterynaryjną lek. wet Oskar Czechoński, ul. Ignacego Krasickiego 63, 99-320 Żychlin.

Skip to content