Naszym nieocenionym strażakom za ich pomoc i poświęcenie, DZIĘKUJEMY!

Z okazji Dnia Strażaka, pragniemy przesłać wszystkim druhnom i druhom serdeczne podziękowania za oddaną i bezinteresowną pomoc w pełnieniu służby na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy Wam dalszych sukcesów w Waszej służbie i pełnionej pracy społecznej.
Niech wspomnienie Waszego patrona Św. Floriana, będzie dla Was natchnieniem do dalszej ofiarnej służby pożarniczej.
Samorządowcy Gminy Żychlin

a firefighter standing in front of a large fire
Skip to content