Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Gala Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

Z okazji jubileuszu 10-lecia Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina przygotowaliśmy Galę TMHŻ, która miała miejsce dn. 18 kwietnia 2023r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uroczystość prowadzili: prezes Anna Wrzesińska i wiceprezes Jacek Jóźwik. Po powitaniu gości, wśród których znaleźli się nasi najwierniejsi przyjaciele oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Sikora, Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak i Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska została przedstawiona prezentacja multimedialna obrazująca przebieg 10 lat pracy.

Następnie prowadzący podziękowali przyjaciołom TMHŻ, wśród których znaleźli się: Edyta Ledzion, Bożena Gajewska z Kutna, Anna Majewska-Rau z Muzeum w Oporowie, Agnieszka Sidwa i Edyta Matysiak, a także przedstawiciele ŻDK i PZERiI.

Następnie głos zabrali goście. Po serdecznych gratulacjach obecni zostali poczęstowani wspaniałym tortem, ufundowanym przez Urząd Gminy w Żychlinie.

Ogromną niespodziankę przygotował śp. Józef Staszewski. Wiedząc o planowanej Gali odznaczył Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina krzyżem rubinowym za zasługi dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce i przekazał go wcześniej na ręce prezes. Podczas uroczystości krzyż został wręczony wiceprezesowi Jackowi Jóźwikowi.

Wydarzeniem towarzyszącym Gali była bardzo bogata wystawa, prezentująca dorobek 10 lat, w tym odznaczenia i podziękowania, publikacje książkowe (12!) i liczne artykuły. Zostały zaprezentowane albumy z plenerowych inscenizacji historycznych, Wianków Dworskich, licznych wycieczek i wystaw oraz foto-kroniki z przeszłej i bieżącej pracy stowarzyszenia.

Prezes TMHŻ Anna Wrzesińska

Skip to content