Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – powstanie spółka samorządowa.

Początkowo czternaście samorządów z regionu kutnowskiego i łęczyckiego podjęło inicjatywę utworzenia spółki prawa handlowego w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W poniedziałek 17 kwietnia przedstawiciele dziewięciu z nich – w tym burmistrz Grzegorz Ambroziak w imieniu Gminy Żychlin – podpisało symboliczny akt erekcyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości w Warszawie reprezentowanym przez prezesa Arkadiusza Urbana. Spotkanie samorządowców i KZN-u odbyło się ponownie w Łaniętach, na zaproszenie wójta Tomasza Szczęsnego.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM-y mają budować mieszkania o umiarkowanym czynszu i są spółkami tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.
Od prawej stoją: wójt Zdzisław Kostrzewa (Nowe Ostrowy), burmistrz Grzegorz Ambroziak, Janusz Kołodziejski, wójt Józef Ignaczewski (Bedlno), burmistrz Katarzyna Erdman (Krośniewice), wójt Janusz Jagodziński (Grabów), wójt Tomasz Szczęsny (Łanięta), prezes KZN Arkadiusz Urban, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Tomasz Bartosiak (KZN), wójt Tomasz Szczęsny (Strzelce), wójt Zbigniew Wojtera (Daszyna) i wójt Robert Pawlikowski (Oporów).
Dla kogo mieszkania w SIM?
 1. Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. “zdolność czynszową”.
 2. Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny.
 3. Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 4. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116).
 5. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.
Korzyści z bycia najemcą w SIM
 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

więcej o SIM na https://www.kzn.gov.pl/

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Łaniętach.

Skip to content