Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa szansą małych gmin na rozwój budownictwa wielorodzinnego?

Czternaście samorządów z regionu kutnowskiego i łęczyckiego podjęło inicjatywę utworzenia spółki prawa handlowego w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W ostatni piątek 24 marca burmistrz Grzegorz Ambroziak w imieniu Gminy Żychlin podpisał porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości w Warszawie reprezentowanym przez Jakuba Pyżanowskiego zastępcę prezesa o współpracy w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Spotkanie samorządowców z przedstawicielami KZN-u odbyło się w sali konferencyjnej budynku biblioteki w Łaniętach. Na zaproszenie Tomasza Szczęsnego Wójta Łaniąt w spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z gmin Powiatu Kutnowskiego oraz z Powiatu Łęczyckiego oraz parlamentarzyści.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM-y mają budować mieszkania o umiarkowanym czynszu i są spółkami tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.
Dla kogo mieszkania w SIM?
 1. Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. “zdolność czynszową”.
 2. Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny.
 3. Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 4. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116).
 5. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.
Korzyści z bycia najemcą w SIM
 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

więcej o SIM na https://www.kzn.gov.pl/

Skip to content